top of page
Knipsel_edited.jpg
image.png
facebook-logo-new.png

vzw sos SCAD-DORPEN India

steunt de projecten van SCAD NIRMAN 

Tamil Nadu is de meest zuidelijke deelstaat in India. Het leven is er hard door droogte, arme grond en een gebrek aan basisvoorzieningen. Ruim 35 miljoen mensen moeten er rondkomen met ongeveer €1,50 per dag.    

Sinds 1998 verleent onze VZW steun aan SCAD (Social Change And Development), een

niet-gouvernementele organisatie actief in Tamil Nadu.

SCAD wil mensen de opleiding en financiële hulp bieden die ze nodig hebben om de armoede te ontstijgen. Sinds 2008 sloot een Antwerpse (nu ook regio Brabant)  damesvereniging ‘SCAD Belgium’s Women to Women’ zich aan: zij steunen vooral projecten van SCAD-NIRMAN die de emancipatie van  vrouwen in de achtergestelde gebieden bevorderen.   

 

Langs diverse kanalen brengen we het werk van SCAD permanent onder de aandacht waardoor we kunnen rekenen op een grote groep trouwe sponsors. 

We schrijven in samenspraak met SCAD deelprojecten uit die gesubsidieerd worden door steden en gemeenten en in het bijzonder door de provincie West-Vlaanderen. 

 

Regelmatig houden we acties zoals de verkoop van marsepein, bloemen, kaarsen, aquarellen, solidariteitsmarkten, theatervoorstellingen, geleide wandelingen of -in coronatijden- webinars om wat geld te verzamelen. 

Een voorbeeld van onze realisaties: de kinderen van zoutmijnarbeiders, die in 1998 in mensonwaardige omstandigheden leefden en waar onze eerste steun naartoe ging, gaan vandaag allemaal naar één van de ruim 280 scholen.
 

Wij cofinancieren momenteel projecten van integrale dorpsontwikkeling met bijzondere aandacht voor het lot van kinderen en vrouwen. SCAD steunt nu meer dan 600 dorpen in de regio!

We investeren mee in 

  • renovatie van scholen 

  • inrichten van een Medical Center

  • mobiliteitshulpmiddelen en therapietoestellen voor mensen met een beperking 

  • verbetering van waterbekkens, beplanting van de oevers, aankoop van pootvisjes

  • startkapitaal voor vrouwengroepen  om te investeren in materiaal voor jobcreatie

  • opleidingen in gezondheidszorg en opvoeding voor vrouwengroepen 

  • voedselhulp voor zwangere vrouwen en jonge moeders

  • aanleg van moestuinen

  • ………..

 

SCAD mikt op duurzame ontwikkeling: 60 dorpen staan nu zelf in voor het welzijn van hun inwoners, maar er staan nog heel wat dorpen in de wachtrij.  

 

Bij rampen zoals de tsunami en de Covid-19 pandemie mobiliseert SCAD noodhulp waarbij onze VZW ook extra middelen inzet. 

De klimaatopwarming, een permanente bedreiging voor water- en voedselvoorziening in deze regio, is nu een grote, zo niet de grootste uitdaging.  

Samen met SCAD NIRMAN dragen we bij aan de realisatie van 12 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, door de Verenigde Naties geformuleerd als ontwikkelingsagenda voor 2030. 

doelstelling.PNG

Tamil Nadu is de meest zuidelijke deelstaat in India. Ruim 35 miljoen mensen moeten er rondkomen met ongeveer

€1,50 per dag.   

tamil nadu

Wij onderschrijven de visie van SCAD (mooi vertolkt in het gedicht van Lao Tzu)

Go to the people,                                     
Love them,    

Live among them,
Start from what they know,
Build on what they have.
But of the best of leaders
When their task is accomplished,
The people will say “We have done it ourselves”.

Ga naar de mensen,

Hou van hen,

Leef tussen hen,

Start met wat ze weten,

Bouw op wat ze hebben.

Weet dat je een goede leider bent

wanneer de mensen, als het werk erop zit, zeggen

‘We hebben het zelf gedaan’.

scad
bottom of page