top of page

PARTNERS

SCAD slaagt er in om hulp te bieden waar nodig maar ook een stap terug te zetten wanneer een dorpsgemeenschap er zelf in slaagt de noden het hoofd te bieden. Zo breidt hun ondersteuning uit naar een steeds groter gebied. SCAD zorgt niet alleen voor onderwijs en gezondheidszorg maar mobiliseert hulp bij rampen zoals de Tsunami, heeft een landbouwprogramma om de klimaatveranderingen het hoofd te bieden en ecologisch te leven, organiseert vrouwengroepen om hen mondiger te maken en hen informatie aan te reiken over gezonde voeding, pre- en postnatale verzorging… Via het systeem van micro-kredieten worden ze een stuk zelfstandiger.

Het is meer bepaald deze werking die ook wordt gesponsord door onze dochter vzw SCAD BELGIUM’s WOMEN to WOMEN.

 

Kiki Pauwels-Braet en Kiane Van Lindt-Braet, twee zussen en verwoede reizigsters met een groot hart ontmoetten Cletus Babu in 1993 tijdens een reis in het Zuiden van India.  Zij waren onmiddellijk onder de indruk van deze man, die door iedereen verstoten paria's hielp. Drie jaar geleden, na nieuwe contacten, ontwierpen zij het idee een solidariteitsketting in het leven te roepen tussen de vrouwen in België en de vrouwen van Tamil Nadu: een origineel cadeau-concept om de vrouwen van Tamil Nadu de mogelijkheid te bieden dieren te kopen en in te staan voor het onderhoud van hun familie. 

SOS ENFANTS DES SALINES is onze Franstalige partner

bottom of page