top of page

zoutmijnkinderen

 

Wie de beginjaren van onze vzw ‘sos Zoutmijnkinderen-India’ meemaakte in 1998 herinnert zich ongetwijfeld, hoe wij toen heel sterk de schrijnende kinderarbeid in de zoutmijnen veroordeelden, hoe op dat ogenblik nog 85% kinderen van de zieke, arme, uitgebuite zoutmijnarbeiders de dag door zakjes zout moesten vullen. Op de uitdrukkelijke, aanhoudende vraag van Mr Cletus om iets te doen aan die kinderarbeid en alle kinderen op school te krijgen, startten jullie toen met honderden de adoptie van een kindje uit de zoutmijnen. Dank zij al deze adopties en de hulp van de provincie West-Vlaanderen, de hulp van veel scholen, van serviceclubs en van veel vrije giften, slaagde SCAD er geleidelijk in die duizenden werkende kinderen in meer dan 200 schooltjes op te vangen. 

Jillu is a saltpan worker

lees het verhaal van Jillu

bottom of page